Ovládanie- EDR/EDS

Date:28 sep, 2018

Client:DAT-RF GSM

Ovládanie- EDR/EDS

Riadenie osvetlenia ponúkame buď pevne nastavené UP, ASTRO- OPT alebo diaľková správa PC/PLC.

  • UP – umelá polnoc je určená pre verejné osvetlenie, kde svietidlo VO sa nastaví do 3fáz počas svietenia a to  100% v prvej fáze v druhej fáze 50% a v poslednej tretej fáze na 100% výkonu osvetlenia. Tieto fázy sa sa dajú percentuálne meniť cez PC soft pri ich montáži.
  • ASTRO- OPT – je klasické riadenie osvetlenia pre verejné VO osvetlenie alebo pre priemysel. Jedná sa o spínacie moduly ASTRO, ktoré majú v sebe astro-kalendár podľa ktorého sa riadia počas celého roka, no verzia ASTRO- OPT je modul ktorý má v sebe astro-kalendár a pomocný optický snímač ktorý zabezpečuje v tmavších dní skoršie zapnutie osvetlenia, napríklad v zimnom období a v lete naopak skoršie vypnutie osvetlenia.
  • PC / PLC – je technológia ktorá sa požíva pri verejnom osvetlení VO tak i v priemysle. Táto technológia je buď jednosmerná – to znamená vieme ju uvládať výkon od 10% do 100%, zapnúť a vypnúť osvetlenie, časovať kedy má svietiť a kde má svietiť. Tento systém jednosmerný nedostáva spätnú informáciu od svietidla. Pri dvojsmernom riadení vieme plne kontrolovať osvetlenie, napríklad na aký výkon svietidlo svieti 10% alebo 60%, či svieti alebo nesvieti, má poruchu, dokonca viete pri tomto systéme kontrolovať aktuálnu spotrebu, počet prevádzkových hodín, prípadne výpadok istiacich prvkoch. Pri týchto ovládaniach používame bezdrôtovú komunikáciu ako RF signál a GSM signál.