SERVIS

Date:27 sep, 2018

Client:Servis a Udržba

SERVIS

Servisom pokrývame :

  • Správa a údržba VO osvetlenia Miest a Obcí
  • Správa priemyselných osvetlení resp. zariadení
  • Správa  a údržba verejných budov
  • Správa a údržba bytových domov