E-audit

Date:27 sep, 2018

Client:Audit

E-audit

Poskytujeme elektrotechnický audit, zameraný na stav elektroinštalácie ako kabeláže, rozvodné skrine, svietidla, zásuvky a hlavné istiace prvky pred elektromermi. Tieto audity sú zamerané najme na oboznámenie majiteľov nehnuteľnosti o stave elektroinštalácií a následnom poradenstve o spôsobe riešení nedostatkov resp. závad.