Naša ponuka

 • 0

Naša ponuka

Category:Nezaradené
 • ELI – elektroinštalácie
 • BLZ a ABLZ – bleskozvody a aktívne bleskozvody
 • EDR – diaľkové riadenie a komunikácia strojov a svetiel
 • EZS – elektronické zabezpečovacie zariadenia (alarmy)
 • CCTV – kamerové systémy
 • EPS – protipožiarné systémy
 • VO – verejné osvetlenie obcí a miest
 • Revízie elektrických zariadení do 52kV
 • Energetické audity budov a hál (v oblasti elektro )
 • Záručný a pozáručný servis

Leave a Reply

EDS

Elektronicky dochádzkový systém pre lepšiu a najme efektívnejšiu kontrolu dochádzky pracovníkov. Zabezpečí  kompletnú dochádzku a zamedzí jej obídenie. Celková kontrola pracovníkov je zabezpečená cez čipové karty. Možnosť vytvorenia mzdovej agendy.

Revízie

vykonávame elektrotechnické odborné obhliadky -revízie do 52kV a revízie BLZ bleskozvodov a ABLZ  aktívnych bleskozvodov.