Ponuka :

ELI

Elektroinštalácie a bleskozvody: domov, bytov a objektov. Zastrešujeme komplexné práce s dodávkou materiálov, vrátane výroby rozvodníc s výzbrojou ako RVO, RMS,RDR . Slaboprúdové rozvody, internetové a telekomunikačné rozvody.

 

 

 

Rekonštrukcie

Rekonštrukcie starých elektroinštalácií a rozvodných skríň, ktoré už nespĺňajú požiadavky STN a EN noriem, ani nezabezpečujú funkčnosť a bezpečnosť zariadení či spotrebičov .

 

 

 

 

 

MaR

Meranie a regulácia, zabezpečujeme riadenie a reguláciu osvetlenia /stmievanie/ prispôsobenie osvetlenia v halách podľa okolia – vonkajšieho jasu .Možnosti regulácie foto bunkami, diaľkovou reguláciou alebo toutch panelom (sektorové riadenie). Možnosť kontroly spotreby elek. energie, priama spotreba , možnosť kontroly osvetlenia.

EZS

Poskytujeme elektronické zabezpečenie  domov a objektov, na ochrana Vášho majetku. Vďaka spoľahlivému systému a jeho komponentov , ako detektory pohybu a tlaku či  okenné  a dverové snímače, dokážu včas a najmä efektívne zareagovať na neoprávnené vniknutie do objektu. Na koľko systém má v sebe GSM modul, pošle SMS s informáciou o stave alebo narušenie zón, priamo na Váš mobilný telefón. Ovládanie systému je možné tromi spôsobmi : klávesnicou, čipovou kartou alebo mobilným telefónom.

EDR / ERS

Elektronické riadenie LED osvetlenia cez elektronický predradník vo svietidle v  exteriéri alebo v interiéri, napr. verejné osvetlenie, ovládanie- riadenie strojov i prístroj v priemysle ,ovládanie  vstupných brán, a iné zariadenia. Používame ovládanie cez- RF alebo GSM signálom s možnosťou kombinácie oboch systémov. Riadenie je možné buď cez PC – je to komplexné riešenie s väčšou možnosťou využitia, alebo cez mobilný telefón- tieto funkcie ovládania sú obmedzené rozsahom a počtom funkcií. Riadenie zabezpečí, efektívnejšie a najme komfortnejšie využitie komponentov,

Revízie

vykonávame elektrotechnické odborné obhliadky -revízie do 52kV a revízie BLZ bleskozvodov a ABLZ  aktívnych bleskozvodov.

 

 

EDS

Elektronicky dochádzkový systém pre lepšiu a najme efektívnejšiu kontrolu dochádzky pracovníkov. Zabezpečí  kompletnú dochádzku a zamedzí jej obídenie. Celková kontrola pracovníkov je zabezpečená cez čipové karty. Možnosť vytvorenia mzdovej agendy.

ZÁRUKA : na naše práce poskytujeme 5-ročnú záruku a na dodaný materiál dávame 2 až 5-ročné záruky, podľa typu tovaru.

Realizácia a ponuka :